TT001

TT001

TT001 Gause texture, green patina Material: Brass Sample request:...
TG010

TG010

TG010 Moucharabieh texture, green gold shading Material: Brass Sample request:...
TG008

TG008

TG008 Moucharabieh texture, green patina Material: Brass Sample request:...
TCA004

TCA004

TCA004 Dottillist texture, green patina Material: Brass Sample request:...
PV007

PV007

PV007 Dark green and dark cloud patina Material: Brass Sample request:...

Pin It on Pinterest